Níže je krátce popsáno každé tlačítko.

Zkopíruje aktuálně vybraný obsah do schránky. (Ctrl+C)
Vyjme aktuálně vybraný obsah do schránky. (Ctrl+X)
Vloží obsah schránky do okna editoru. (Ctrl+P)
Ztuční text.
Naformátuje text kurzívou.
Podtrhne text.
Přeškrtne text.
Zarovná vlevo.
Zarovná na střed.
Zarovná vpravo.
Zarovná do bloku.
Neřazený seznam/seznam s odrážky.
Řazený seznam/číslovaný seznam.
Předsadí/sníží odsazení.
Odsadí/zvýší odsazení.
Vrátí zpět naposledy provedenou akci.
Obnoví poslední akci.
Vloží nový odkaz, více o této funkci v části Vložit odkaz.
Zruší odkaz v aktuálním výběru/odstranit všechny vybrané odkazy.
Vloží nový obrázek, více o této funkci v části Vložit obrázek.
Vyčistí kód/odstraní nechtěné formátování. Tato funkce se hodí když kopírujete obsah například z kancelářského balíku.
Zobrazí tuto nápovědu.
Otevře editor s HTML zdrojem.
Do aktuální pozice vloží novou 2x2 tabulku.
Přidá řádek před aktuální.
Přidá řádek pod aktuální.
Odstraní řádek.
Přidá sloupec před aktuální.
Přidá sloupec za aktuální.
Odstraní aktuální sloupec.
Přidá nový vodorovný oddělovač.
Odstraní z výběru formátování.
Vytvoří z vybraného textu dolní index.
Vytvoří z vybraného textu horní index.