Alla on lyhyt selostus kaikista toimintonapeista.

Lihavointi.
Kursivointi.
Alleviivaus.
Yliviivaus.
vasen tasaus.
Keskitys.
Oikea tasaus.
Pakotettu tasaus.
Järjestämätön lista.
Järjestetty lista/numeroitu lista
Poista / vähennä sisennystä.
Sisennä.
Peruuta viimeinen muutos.
Tee uudelleen viimeinen peruutettu muutos.
Lisää linkki. Lisätietoa tästä toiminnosta lisää linkki -osiosta.
Poista linkki valitusta tekstistä.
Lisää kuva. Lue lisää tästä toiminnosta lisää kuva -osiosta.
Siisti koodi. Tämä toiminto on käytännöllinen kun liität tekstiä toimistosovelluksista.
Näyttäää tämän apuikkunan.
Avaa HTML lähdekoodieditorin.
Lisää tualu. Lue lisää tästä toiminnosta lisää taulu -osiosta.
Lisää rivi valitun rivin edelle.
Lisää rivi valitun rivin jälkeen.
Poista valittu rivi.
Lisää saraka valitun sarakkeen jälkeen.
Lisää sarake valitun sarakkeen edelle.
Poistaa valitun sarakkeen.
Lisää vaakaviiva.
Poista muotoilu valitusta tekstistä.
Tekee valitusta tekstistä alamääreistä.
Tekee valitusta tekstistä ylämääreistä.