De knop 'Link Invoegen' leidt u naar onderstaand dialoogvenster waarmee u eenvoudig een Link (Cross-Link) kunt aanbrengen in uw teksten.


Bij 'Link URL' dient de de url van de link te worden ingevuld (desgewenst voorafgegaan door 'http://' voor een externe website), bij 'target' kan worden bepaald hoe de link moet openen.