Przycisk "Wstaw zdjęcie" otwiera okno pokazane poniżej.Należy podać adres URL lub scieżkę dostępu do zdjęcia które ma być wstawione i podać krótki opis zdjęcia, jest on wyświetlany jako alternatyny tekstowy opis zdjęcia umieszczonego na stronie.

Opis pól:
Adres URL lub ścieżka dostępu do zdjęcia URL/scieżka dostępu do zdjęcia.
Opis zdjęcia Tekst opisujący zdjęcia.
Wymiary Długość/szerokość zdjęcia .
Wyrównanie Wyrównanie zdjęcia, użyteczne przy zawijaniu tekstu wokół zdjęcia.
Krawędzie Grubość krawędzi.
Odstęp poziomy Odstęp poziomy, pomocne przy zawijaniu tesktu wokół zdjęcia.
Odstęp pionowy Odstęp pionowy, pomocne przy zawijaniu tesktu wokół zdjęcia.