Ten przycisk otwiera nowe okno, pozwalające na wstawienie lub edytowanie łącza.



Są dwa pola w tym oknie, pierwsze "Adres URL" jest adresem URL łącza . "Cel" umożliwia ustalenie jak łącze ma być otwarte.