Funktionen "Skapa/Redigera bild" öppnar ett nytt fönster som ser ut som bilden nedan.I detta fönster skriver du in URL:en till bilden du vill länka till samt en bildbeskrivning, denna beskrivning kommer att visas som en alternativ text till bilden.

Fältförklaring:
Bilderns URL URL/sökväg till bilden.
Bildens beskrivning Bildens beskrivning, denna beskrivning kommer att visas som en alternativ text till bilden.
Dimensioner Bildens bredd och höjd.
Justering Bildens justering, kan vara användbart när man vill att text skall flyta runt bilden.
Ram Bildramens bredd.
Vertikalt tomrum Vertikalt tomrum , kan vara användbart när man vill att text skall flyta runt bilden.
Horizontellt tomrom Horisontellt tomrum, kan vara användbart när man vill att text skall flyta runt bilden.