Skapa tabell-knappen öppnar ett nytt fönster, med hjälp av detta fönster kan du skapa tabeller.Fältförklaring:
Kolumner Antal kolumner i tabellen.
Rader Antal rader i tabellen .
Cellutfyllnad Antal pixlars utfyllnad i varje cell.
Cellmellanrum Antal pixlars mellanrum mellan cellerna.
Justering Tabellens justering.
Rambredd Ramens bredd .
Bredd Bredd i pixlar.
Höjd Höjd i pixlar.
Stil Stilmall på tabellen.