Níže je krátce popsáno každé tlačítko.

Zkopíruje aktuálně vybraný obsah do schránky. (Ctrl+C)
Vyjme aktuálně vybraný obsah do schránky. (Ctrl+X)
Vloží obsah schránky do okna editoru. (Ctrl+P)
Ztuční text.
Naformátuje text kurzívou.
Podtrhne text.
Přeškrtne text.
Zarovná vlevo.
Zarovná na střed.
Zarovná vpravo.
Zarovná do bloku.
Neřazený seznam/seznam s odrážky.
Řazený seznam/číslovaný seznam.
Předsadí/sníží odsazení.
Odsadí/zvýší odsazení.
Vrátí zpět naposledy provedenou akci.
Obnoví poslední akci.
Vloží nový odkaz, více o této funkci v části Vložit odkaz.
Zruší odkaz v aktuálním výběru/odstranit všechny vybrané odkazy.
Vloží nový obrázek, více o této funkci v části Vložit obrázek.
Vyčistí kód/odstraní nechtěné formátování. Tato funkce se hodí když kopírujete obsah například z kancelářského balíku.
Zobrazí tuto nápovědu.