Przycisk "Wstaw zdjęcie" otwiera okno pokazane poniżej.Należy podać adres URL lub scieżkę dostępu do zdjęcia które ma być wstawione i podać krótki opis zdjęcia, jest on wyświetlany jako alternatyny tekstowy opis zdjęcia umieszczonego na stronie.