Nedan finner du en kort beskrivning av varje knapp/funktion.

Fet text.
Kursiv text.
Understruken text.
Genomstruken text.
Rak vänstermarginal.
Centrera.
Rak högermarginal.
Raka marginaler.
Punktlista.
Numrerad lista
Minska indrag.
Öka utdrag.
Ångra senaste ändringen.
Gör om senaste ändringen.
Skapa/Redigera länk, läs mer om denna funktion i kapitlet Skapa/Redigera länk.
Ta bort länkar från markerade länkar.
Skapa/Redigera bild, lär mer om denna funktion i kapitlet Skapa/Redigera bild.
Rensa/Städa kåden. Denna funktion tar bort onödig formatering. Bör användas när man t.ex. kopierar text från Office-program.
Visad denna hjälp