Met de knop 'Invoegen Anker' kunt u in de tekst z.g. HTML-ankers invoegen en aanpassen. Deze ankers maken het mogelijk snel naar bepaalde tekstfragmenten te springen. Door het toevoegen van de ankernaam (voorafgegaan door een '#') aan de link naar een pagina (Zie 'Links en verwijzingen in tekst invoegen') kan op deze wijze desgewenst direct naar een bepaalde passage in een pagina worden doorgelinkt.

Voor het toevoegen of aanpassen van een anker wordt onderstaand dialoogvenster getoond.


Bij het veld 'Anker naam' kan de gewenste naam van het anker worden ingevuld. Let op: Binnen een complete pagina binnen uw website dient de naam van dit anker uniek zijn.