Nedan finner du en kort beskrivning av varje knapp/funktion.

Fet text.
Kursiv text.
Understruken text.
Genomstruken text.
Rak vänstermarginal.
Centrera.
Rak högermarginal.
Raka marginaler.
Punktlista.
Numrerad lista
Minska indrag.
Öka utdrag.
Ångra senaste ändringen.
Gör om senaste ändringen.
Skapa/Redigera länk, läs mer om denna funktion i kapitlet Skapa/Redigera länk.
Ta bort länkar från markerade länkar.
Skapa/Redigera ankare, lär mer om denna funktion i kapitlet Skapa/Redigera ankare.
Skapa/Redigera bild, lär mer om denna funktion i kapitlet Skapa/Redigera bild.
Rensa/Städa kåden. Denna funktion tar bort onödig formatering. Bör användas när man t.ex. kopierar text från Office-program.
Visad denna hjälp.
Öppnar en HTML-käkodseditor .
Skapar en ny tabell (2x2) .
Skapar en rad ovanför den nuvarande raden .
Skapar en rad under den nuvarande raden .
Tar bort en rad.
Skapar en kolumn före den nuvarande kolumnen.
Skapar en kolumn efter den nuvarande kolumnen.
Tar bort en kolumn.
Skapar en horisontell linje.
Tar bort formatering från markerat område.
Skapar nedsänkt text.
Skapar upphöjd text.