Poniżej znajduje się krótki opis każdego przycisku.

Pogrubienie tekstu.
Pochylenie tekstu.
Podkreślenie tekstu.
Przekreślenie tekstu.
Wyrównanie do lewej
Wyśrodkowanie.
Wyrównanie do prawej.
Wyjustowanie.
Lista nieuporządkowana/lista punktów.
Lista uporządkowana/lista ponumerowana
Wysunięcie/zmniejsz wcięcie.
Wcięcie/zwiększ wcięcie.
Cofnięcie ostatnio wykonanej czynności
Ponowienie ostatnio wykonanej czynności
Wstawienie nowego łącza, przeczytaj więcej o tej funkcji sekcji Wstaw łącze.
Usunięcie łącz z zaznaczonej części/usunięcie wszystkich zaznaczonych łącz.
Wstawienie nowego zdjęcia, przeczytaj więcej o tej funkcji w sekcji Wstaw zdjęcie.
Oczyszczenie kodu/usunięcie niechcianeg formatowania. Ta funkcja jest pomocna kiedy kopiujesz zawartość np. z worda.
Pokazanie tego okna pomocy.