Het werken met de editor komt sterk overeen met wat u gewend bent van uw tekstverwerker: Dubbel-klik op een woord in de tekst, of trek een kader met de muis terwijl u de linkerknop inhoudt om een gedeelte van de tekst te kiezen. Het aldus gemarkeerde woord of tekstfragment noemen we 'selecteerd'. Met de knoppen en stijl-keuzelijsten in de editor kunt u hiervan vervolgens de opmaak aanpassen of (indien deze reeds was toegekend) verwijderen.

De meeste functies voert u eenvoudig uit door het klikken van de knoppen (buttons) boven het tekstvenster in de editor. Hieronder vindt u van elk van deze knoppen een beknopte beschrijving.

Gekozen tekstfragment 'Vet' (Bold) maken.
Gekozen tekstfragment 'Cursief' (Italic) maken.
Gekozen tekstfragment 'Onderstrepen' (Underline).
Gekozen tekstfragment 'Doorstrepen' (Strikethrough).
Gekozen tekstfragment naar links uitlijnen.
Gekozen tekstfragment centreren.
Gekozen tekstfragment naar rechts uitlijnen.
Gekozen tekstfragment 'uitvullen' tot complete regels.

Gekozen tekstfragment omzetten naar ongeordende (bullet-)lijst of opsomming.
Gekozen tekstfragment omzetten naar doorgenummerde lijst.
Inspringniveau van het gekozen tekstfragment verkleinen.
Inspringniveau van het gekozen tekstfragment vergroten.
De laaste bewerking ongedaan maken. De toetscombinatie CRTL-Z doet hetzelfde.
De laatste bewerking opnieuw uitvoeren.
Invoegen van een Link (Cross-Link) via dialoogmenu.
Zie de beschrijving bij Links en verwijzingen in tekst invoegen.
Verwijdert alle gevonden Links (Cross-Links) uit de tekstselectie.
Anker aan de tekstselectie toekennen of wijzigen.
Zie de beschrijving bij Anker Toevoegen.
Voegt een afbeelding in.
Zie de beschrijving bij Afbeeldingen invoegen.
Schoont ongewenste opmaak en codering van de tekstselectie op. Deze functie is erg nuttig na het overkopiëren van teksten vanuit uw (Office-)tekstverwerker.
Toont dit helpvenster met uitleg van alle functionaliteit van de editor.
Opent het venster met de HTML-broncode voor het direct maken van wijzigingen in de achterliggende pagina-codering. Kennis van de HTML-taal is vereist.

Voegt een nieuwe tabel met 2 rijen en kolommen in op de huidige positie in te tekst.
Voegt een nieuwe rij toe aan de tabel boven de huidige.
Voegt een nieuwe rij toe aan de tabel onder de huidige.
Verwijdert de huidige rij uit de tabel.
Voegt een nieuwe kolom toe aan de tabel voor de huidige.
Voegt een nieuwe kolom toe aan de tabel achter de huidige.
Verwijdert de huidige kolom uit de tabel.
Voegt een horizontale lijn in de tekst toe.
Verwijdert alle tekst-opmaak van de tekstselectie.
Toon of verberg hulplijnen voor tabellen in het tekstvenster.
Verandert het gekozen tekstfragment in Subscript.
Verandert het gekozen tekstfragment in Superscript.
De Karaktertabel maakt het eenvoudig invoegen van bijzondere karakters mogelijk.
Zie de beschrijving bij Bijzondere karakers in de tekst invoegen.