Poniżej znajduje się krótki opis każdego przycisku

Pogrubienie tekstu.
Pochylenie tekstu.
Podkreślenie tekstu.
Przekreślenie tekstu.
Wyrównanie do lewej
Wyśrodkowanie.
Wyrównanie do prawej.
Wyjustowanie.
Lista nieuporządkowana/lista punktów.
Lista uporządkowana/lista ponumerowana
Wysunięcie/zmniejsz wcięcie.
Wcięcie/zwiększ wcięcie.
Cofnięcie ostatnio wykonanej czynności
Ponowienie ostatnio wykonanej czynności
Wstawienie nowego łącza, przeczytaj więcej o tej funkcji sekcji Wstaw łącze.
Usunięcie łącz z zaznaczonej części/usunięcie wszystkich zaznaczonych łącz.
Wstawienie nowego zakotwiczenia, przeczytaj więcej o tej funkcji w sekcji Wstaw zakotwiczenie.
Wstawienie nowego zdjęcia, przeczytaj więcej o tej funkcji w sekcji Wstaw zdjęcie.
Oczyszczenie kodu/usunięcie niechcianeg formatowania. Ta funkcja jest pomocna kiedy kopiujesz zawartość np. z worda.
Pokazanie tego okna pomocy.
Otwarcie edytora kodu HTML.
Wstawienie nowej tabeli 2x2 w bieżącej pozycji.
Wstawienie wiersza ponad aktualnie zaznaczonym.
Wstawienie wiersz poniżej aktualnie zaznaczonego.
Usunięcie wiersza.
Wstawienie kolumny przed aktualnie zaznaczoną.
Wstawienie kolumny za aktualnie zaznaczoną.
Usunięcie kolumny.
Wstawienie poziomej linii.
Usunięcie formatowania z zaznaczonej części.
Przekształcenie w indeks dolny.
Przekształcenie w indeks górny.